Afiseaza cele mai comentate articole pe Blog

Afisarea articolelor care au primit cele mai multe dezbateri sau comentarii din partea vizitatorilor se poate face foarte usor. Nu este nevoie decat de editarea fisierului in care doriti sa afisati cele mai comentate articole prin introducerea urmatorului cod:

<ul>
<?php $popular = new WP_Query('orderby=comment_count&posts_per_page=5'); ?>
	<?php while ($popular->have_posts()) : $popular->the_post(); ?>	

	<li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?> (<?php comments_number('0','1','%'); ?>)</a></li>

<?php endwhile; ?>
</ul>

Succes!